Giá cà phê ngày 18-01-2017

Thị trường Giá Thay đổi
Cà phê London (03/17)2238+5(0.22%)
Cà phê New York (03/17)150.2+0.9(0.6%)
FOB (HCM) 2,083Trừ lùi:-155
Đắk Lăk 46,900+100
Lâm Đồng 45,6000
Gia Lai 46,700+100
Đắk Nông 46,8000
Hồ tiêu 130,0000
Tỷ giá USD/VND 22,535+5

Tin Tây Nguyên

Nhịp cầu nhân ái

Giải trí

Du lịch

Đời sống

Sức khỏe

Tử vi - Phong thủy