Giá cà phê ngày 26-05-2017

Thị trường Giá Thay đổi
Cà phê London (07/17)1934+29(1.52%)
Cà phê New York (07/17)129.3+0.75(0.58%)
FOB (HCM) 1,864Trừ lùi:-70
Đắk Lăk 42,400+500
Lâm Đồng 41,900+500
Gia Lai 42,400+500
Đắk Nông 42,300+500
Hồ tiêu 81,0000
Tỷ giá USD/VND 22,6500

Tin Tây Nguyên

Nhịp cầu nhân ái

Giải trí

Du lịch

Đời sống

Sức khỏe

Tử vi - Phong thủy