Hình ảnh phong cảnh tuyệt đẹp ở Kon Tum

Viết ngày bởi Diễn Đàn Tây Nguyên

 

 

 

Ruộng mía trổ bông

 

Nhà thờ gổ

 

 

 

 

Hình ảnh sưu tầm

Tags : 


Loading Facebook Comments ...