Hình ảnh phong cảnh tuyệt đẹp ở Kon Tum

Viết ngày bởi Diễn Đàn Tây Nguyên

 

 

 

Ruộng mía trổ bông

 

Nhà thờ gổ

 

 

 

 

Hình ảnh sưu tầm

© 2013, Diễn Đàn Tây Nguyên. All rights reserved.

Tags : 


Loading Facebook Comments ...