Hình ảnh đẹp về đồng bào dân tộc Đăk Nông

Viết ngày bởi Diễn Đàn Tây Nguyên

Đak Nông với muôn ngàn cảnh đẹp ,núi non hùng vỉ và ở đây củng không thiếu nhưng hình ảnh đẹp về các đồng bào dân tộc anh em tỉnh Đak Nông

 

Nguồn daknong.gov.vn

© 2013, Diễn Đàn Tây Nguyên. All rights reserved.

Tags : 


Loading Facebook Comments ...