20 C
Tây Nguyên
Tuesday, October 17, 2017

GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 17-10-2017

Thị trường Giá Thay đổi
Cà phê London (01/18)1954-28(-1.41%)
Cà phê New York (03/18)127.6-2.6(-2%)
FOB (HCM) 1,926Trừ lùi:-90
Đắk Lăk 43,100-400
Lâm Đồng 42,400-400
Gia Lai 43,200-400
Đắk Nông 43,200-400
Hồ tiêu 77,000-3,000
Tỷ giá USD/VND 22,6800