Thông tin từ Văn phòng Cục Thuế Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý khoanh nợ 145,8 tỷ đồng, công khai các trường hợp đề nghị xóa nợ thuế 193 tỷ đồng.

Hướng dẫn người nộp thuế làm hồ sơ. Ảnh: Gia Cư

Đại diện ban lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đầu năm 2020 sau khi thành lập, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 94 của Quốc hội đã xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên triển khai rà soát các đối tượng trong diện đề nghị khoanh nợ, xóa nợ thuế trên địa bàn. Cùng với đó, tổ chức tập huấn, hướng dẫn về hồ sơ, trình tự thủ tục xử lý nợ; giao chỉ tiêu năm 2020 cho toàn ngành; ban hành quyết định khoanh nợ, thông báo công khai các trường hợp được đề nghị xóa nợ theo quy định.

Kết quả, đã xử lý khoanh nợ được 145,8 tỷ đồng (đạt 68,9% chỉ tiêu), công khai các trường hợp đề nghị xóa nợ được 193 tỷ đồng (bằng 111,6% chỉ tiêu xóa nợ được giao).

Song song với nhiệm vụ trên, ban chỉ đạo tập trung đánh giá kết quả rà soát, đôn đốc và xử lý các khoản nợ nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân năm 2019, trên cơ sở đó kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản giao chỉ tiêu và chỉ đạo quyết liệt các biện pháp rà soát, đôn đốc, xử lý nợ năm 2020. Kết quả 9 tháng đầu năm đã thu hồi và xử lý được 227 tỷ đồng tiền nợ thuế, bằng 103,7% số đã thu và xử lý của cả năm 2019.

Loading...

Lãnh đạo Cục Thuế Đắk Lắk cũng cho biết, đầu quý IV năm 2020, đơn vị đang chủ động phối hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vướng mắc về chính sách liên quan đến đất đai. Sau khi phân tích rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan sẽ thu hồi xử lý nợ đối với một số trường hợp chưa được xử lý dứt điểm có tỷ lệ nợ lâu, số nợ hàng chục tỷ đồng tại các doanh nghiệp: Phú Xuân, Victory, Đông Sơn, Trường Thành,…để kịp thời thu nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước./.

 

Theo: Gia Cư

Thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình luận của bạn

nhận xét