Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Đảng bộ Bảo Lộc tiếp tục chỉ đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực, xây dựng thành phố Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh…

Sáng 9/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ban ngành của tỉnh… và 253 đại biểu đại diện cho gần 5.000 đảng viên của 69 tổ chức cơ sở đảng trong toàn thành phố.

Đồng chí Đoàn Văn Việt phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Bảo Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Loading...

Đồng chí Đoàn Văn Việt nhấn mạnh: Những kết quả Đảng bộ và nhân dân thành phố Bảo Lộc đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa X đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, đồng thời là động lực tham gia thúc đẩy sự phát triển các huyện phía Nam của tỉnh.

Nhất trí với những mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới được nêu trong Dự thảo Báo cáo, đồng chí Đoàn Văn Việt đề nghị, các đại biểu dự Đại hội tiếp tục nghiên cứu và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện cho được như mục tiêu mà Đảng bộ thành phố đề ra. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

“Mỗi tổ chức cơ sở đảng cần làm thật tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”” – đồng chí Đoàn Văn Việt nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, quy hoạch, đô thị, trong đó đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế; công nghiệp khai thác vật liệu xây dựng, chế biến khoáng sản,…, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thân thiện với môi trường; tăng cường xúc tiến đầu tư, hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng khu, cụm công nghiệp; Tiếp tục phát triển các ngành dịch vụ, thương mại; xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ trên cơ sở khai thác tốt cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, bản sắc văn hóa, truyền thống để Bảo Lộc thực sự là một điểm đến hấp dẫn du khách… Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào công tác quản lý, điều hành và phát triển toàn diện các lĩnh vực, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng thành phố Bảo Lộc thành thành phố thông minh; tiếp tục rà soát, điều chỉnh hoặc bổ sung quy hoạch mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo… tăng tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, gia đình có công với nước; tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững…

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa V nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác tổ chức đại hội của các tổ chức cơ sở đảng cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu cho biết: Đại hội tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được; đồng thời, phân tích, chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015- 2020, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội tập hợp và phản ánh những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đảng viên và nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Đoàn đại biểu đại diện cho các ngành, các cấp, tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.

Tại Đại hội, đồng chí Nghiêm Xuân Đức, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị trước Đại hội. Báo cáo Chính trị nêu rõ: 5 năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm, kịp thời triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V và Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 13/9/2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng “về phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016 – 2020”, đã khơi dậy niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo động lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ vừa qua.

Dự thảo Báo cáo nêu rõ mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020- 2025 là xây dựng Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh, đạt tiêu chí đô thị loại II, có hạ tầng đồng bộ; là đô thị hạt nhân phía Nam, trung tâm Tiểu vùng III, trung tâm công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng, trung tâm thương mại cấp vùng, đáp ứng các yêu cầu theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ của ngành thương mại, dịch vụ, du lịch; mở rộng quy mô, phát triển sâu công nghiệp sản xuất các sản phẩm có ưu thế; thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Quan tâm lĩnh vực giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội để nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Giữ vững quốc phòng – an ninh; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, hướng đến xây dựng nền hành chính đề cao tinh thần phục vụ nhân dân. Phát huy tinh thần sáng tạo, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng thành phố Bảo Lộc phát triển toàn diện, bền vững…

*Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI…/.

Theo: Hoàng Mẫn

Báo điện tử ĐCSVN

Bình luận của bạn

nhận xét