Chiều 17/7, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song Nguyễn Văn Phò, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đắk Song ký ban hành Quyết định 910/QĐ-BCĐ về việc thiết lập cách ly y tế vùng có dịch tại xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người của tỉnh Đắk Nông và huyện Đắk Song có mặt ngay trong đêm để chỉ đạo công tác phòng dịch ở xã Đắk N’Drung

Cụ thể, toàn bộ địa giới hành chính xã Đắk N’Drung cách ly 14 ngày, bắt đầu từ 12 giờ ngày 17/7/2021 và tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

Chủ tịch UBND xã Đắk N’Drung khẩn trương triển khai thực hiện theo nội dung của Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.


Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ của mình được phân công tại Phương án phòng chống dịch khi có ca bệnh dương tính với Covid-19 đã phê duyệt tại Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 để triển khai thực hiện.

Loading...

Theo: Ngô Đồng/ Báo Đắk Nông

Link: http://baodaknong.org.vn/y-te/xa-dak-n-drung-thuc-hien-cach-ly-theo-chi-thi-16-87692.html

Bình luận của bạn

nhận xét