Kon Tum: 06 huyện, thành phố của tỉnh tổ chức bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

0
55
Ảnh minh họa

 

Ngày 08/01/2021, UBND tỉnh có Công văn số 78/UBND-NC về việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 tại các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Sa Thầy, Kon Rẫy, Kon Plông và thành phố Kon Tum. Cụ thể:

Huyện Đăk Hà, tổ chức 01 điểm bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 150 giàn pháo, tại Sân vận động huyện;

Huyện Đắk Tô, tổ chức 01 điểm bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 60 giàn pháo, tại Quảng trường 24/4 (thị trấn Đăk Tô);

Huyện Sa Thầy, tổ chức 01 điểm bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 90 giàn pháo, tại Trung tâm văn hóa thể thao du lịch huyện Sa Thầy;

Loading...

Huyện Kon Plông, tổ chức 01 điểm bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 90 giàn pháo, tại Quảng trường trung tâm huyện;

Huyện Kon Rẫy, tổ chức 01 điểm bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 90 giàn pháo, tại Quảng trường trung tâm huyện;

Tại thành phố Kon Tum, tổ chức 01 điểm bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 150 giàn pháo; địa điểm bắn tại Quảng trường 16/3 (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum).

UBND tỉnh giao BCH Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức các hoạt động trên; đồng thời theo dõi sát tình hình dịch bệnh từ nay đến Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương trên cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum

Bình luận của bạn

nhận xét