Dự án Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Đức Trọng vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư. Bệnh viện có quy mô 700 giường, tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa hiện đại chất lượng cao phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân. Dự án Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Đức Trọng được xây dựng theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đấu để lựa chọn nhà đầu tư.

Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Đức Trọng dự kiến được xây dựng tại Lô 21 khu quy hoạch Trung tâm hành chính quảng trường huyện Đức Trọng (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) với tổng diện tích đất sử dụng là 115.000m2; công suất thiết kế 700 giường.

Các hạng mục công trình chủ yếu của dự án Bệnh viện Đa khoa chất lượng cao Đức Trọng gồm: Khối chức năng chính, khối hành chính dinh dưỡng, trung tâm tim mạch, trung tâm ung thư, trung tâm điều dưỡng, khối phụ trợ – kỹ thuật…

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.186 tỷ đồng. Đây là số vốn dự kiến, không sử dụng để xác định giá đất để làm giá khởi điểm tổ chức đấu giá.

Loading...

Theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian hoạt động của dự án là 50 năm được tính từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Bệnh viện Đa khoa chất lượng cao Đức Trọng sẽ được xây dựng trong thời gian không quá 4 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư.

Dự án được phân thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: 2 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư, hoàn thành các thủ tục để triển khai xây dựng; chậm nhất đến tháng 6/2025 xây dựng hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng; khối chức năng chính, khởi hành chính dinh dưỡng, khôi phụ trợ – kỹ thuật, nhà để xe, nhà bảo vệ, mua sắm trang thiết bị…

Giai đoạn 2: 2 năm tiếp theo, xây dựng hoàn thành trung tâm tim mạch, trung tâm ung thư, trung tâm điều dưỡng, hoàn thành toàn bộ dự án đi vào hoạt động với quy mô bệnh đa khoa chất lượng cao quy mô 700 giường bệnh.

Theo Trịnh Ninh/ Báo Pháp Luật

Link: https://baophapluat.vn/sap-xay-benh-vien-da-khoa-chat-luong-cao-700-giuong-tai-lam-dong-post458557.html


Bình luận của bạn

nhận xét