Sáng 28/11, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Ghi nhận 179 ca Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó: Đức Trọng 64 ca, Lâm Hà 21 ca, Đạ Huoai 18 ca, Di Linh 17 ca, Đà Lạt 16 ca, Đạ Tẻh 15 ca, Bảo Lộc 12 ca, Đam Rông 7 ca, Đơn Dương và Bảo Lâm đều 4 ca, Cát Tiên 1 ca.

Ngành y tế tập trung lực lượng truy vết, xét nghiệm sàng lọc, kiểm soát, khống chế dịch Covid-19

• Tại TP Đà Lạt, 16 ca mới; trong đó, 4 bệnh nhân phát hiện qua điều tra, truy vết trong cộng đồng tại các Phường 6, Phường 10, Phường 8 và xã Tà Nung. Đồng thời, thêm 7 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch và 5 bệnh nhân là trường hợp F1 đã cách ly theo quy định.

• Tại huyện Đức Trọng, thêm 64 ca mới; trong đó, có 39 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng là nhân viên công ty Nụ Tầm Xuân, Thôn Định An, xã Hiệp An. Bên cạnh đó, có 18 bệnh nhân phát hiện qua điều tra, truy vết trong cộng đồng tại thị trấn Liên Nghĩa 15 ca và các xã Đa Quyn, Phú Hội, Hiệp Thạnh đều 1 ca. Ngoài ra, có thêm 3 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch và 4 bệnh nhân phát hiện trong khu vực cách ly, phong tỏa.


Có thêm xã Hiệp An nâng cấp độ dịch lên nguy cơ rất cao (cấp 4, vùng đỏ), cùng với xã N’Thol Hạ (cấp 4, vùng đỏ) và thị trấn Liên Nghĩa cùng với xã Phú Hội vẫn ở cấp độ nguy cơ cao (cấp 3, vùng cam).

Loading...

• Tại Lâm Hà, 21 ca mới: 6 bệnh nhân là các trường hợp phát hiện qua điều tra, truy vết trong cộng đồng tại thị trấn Nam Ban và xã Phú Sơn đều 2 ca, thị trấn Đinh Văn và xã Phi Tô đều 1 ca. Thêm 3 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch và 12 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định.

• Tại Đơn Dương, thêm 4 ca; trong đó, có 2 bệnh nhân là các trường hợp phát hiện qua điều tra, truy vết trong cộng đồng tại thị trấn Thạnh Mỹ và xã Pró. Có thêm 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch và 1 bệnh nhân là trường hợp F1 đã cách ly theo quy định.

• Tại Đam Rông, 7 ca mới: 5 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 2 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.

• Tại Di Linh, thêm 17 ca; trong đó, có 6 bệnh nhân là các trường hợp phát hiện qua điều tra, truy vết trong cộng đồng tại xã Gia Hiệp 3 ca, Tân Lâm 2 ca và Hòa Nam 1 ca. Ngoài ra, có 4 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 7 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.

• Tại TP Bảo Lộc, ghi nhận 12 ca: Tiếp tục có thêm 4 bệnh nhân phát hiện qua điều tra, truy vết trong cộng đồng tại các Phường 1, Lộc Sơn, Lộc Phát, B’Lao. Đồng thời, có 4 bệnh nhân là các trường hợp nhân viên y tế tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng, 3 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.

• Tại Bảo Lâm, 4 ca mới: 1 bệnh nhân phát hiện qua điều tra, truy vết trong cộng đồng tại xã Lộc An, 2 bệnh nhân là trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.

• Tại Đạ Huoai, thêm 18 ca; trong đó, có 7 bệnh nhân phát hiện qua điều tra, truy vết trong cộng đồng tại xã Hà Lâm 3 ca, thị trấn Madaguôi và Đạ M’ri đều 2 ca. Đồng thời, thêm 11 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định.

• Tại Đạ Tẻh, có 15 ca mới; trong đó, có 14 bệnh nhân phát hiện trong khu vực cách ly, phong tỏa và 1 bệnh nhân là trường hợp phát hiện trong cộng đồng tại xã Đạ Lây.

• Tại Cát Tiên, thêm 1 bệnh nhân là trường hợp F1 đã cách ly theo quy định.

Hiện, toàn tỉnh đang cách ly 15.527 trường hợp phòng dịch Covid-19; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 2.064 người, cách ly tập trung 1.761 người và cách ly tại nhà 11.702 người.

Đến nay, Lâm Đồng có tổng số 2.910 ca Covid-19; trong đó, đang cách ly điều trị 2.064 ca, ra viện 834 ca, tử vong 8 ca, về địa phương khác 4 ca.

Theo: AN NHIÊN/ Báo Lâm Đồng

Link: http://baolamdong.vn/xahoi/202111/them-179-ca-covid-19-moi-toan-tinh-co-2064-ca-dang-dieu-tri-3091401/

Bình luận của bạn

nhận xét