UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phê bình ông Phạm Văn Tịch, Trưởng bản quản lý các khu công nghiệp tỉnh, về việc thực hiện chưa đúng quy trình bổ nhiệm lại cấp dưới.

Nguồn tin của PLO cho biết ông Võ Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, vừa ký quyết định hủy bỏ Thông báo số 281 của Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp (viết tắt là BQLKCN) tỉnh ban hành.

Thông báo số 281 có nội dung không đồng ý bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú (viết tắt là Công ty Hòa Phú) đối với ông Đa Văn Minh.

Trụ sở Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, việc BQLKCN tỉnh thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với ông Đa Văn Minh chưa đúng quy định. Chưa đúng Nghị định số 115 của Chính phủ. Chưa đúng quy định số 402 của của Tỉnh ủy Đắk Lắk về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Loading...

Cũng theo UBND tỉnh Đắk Lắk, việc BQLKCN tỉnh ra thông báo không bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty Hòa Phú đối với ông Đa Văn Minh là chưa đầy đủ cơ sở, chưa thống nhất, chưa khách quan và chưa đúng quy định.

Vì vậy, UBND tỉnh Đắk Lắk nghiêm khắc phê bình ông Phạm Văn Tịch, Trưởng ban BQLKCN tỉnh và các phó ban liên quan.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu BQLKCN tỉnh khẩn trương, xem xét giải quyết việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty Hòa Phú cho ông Minh.

Tiếp tục phê bình Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk ảnh 2

Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú.

Hai tháng trước, ông Phạm Văn Tịch ký Thông báo số 281 về việc không bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty Hòa Phú đối với ông Minh.

Lý do, trong thời gian giữ chức vụ (trên), ông Minh có nhiều khuyết điểm, sai phạm đã được cơ quan chức năng kết luận.

Cụ thể, Thông báo của Kiểm toán khu vực XII (năm 2018) đã phát hiện nhiều vi phạm về tài chính tại Công ty Hòa Phú, với giá trị xử lý hơn 5,3 tỉ đồng. Trong đó, thu hồi, nộp ngân sách nhà nước 2,6 tỉ đồng, giảm dự toán thanh toán năm sau hơn 1,9 tỉ đồng, kiến nghị xử lý tài chính khác hơn 719 triệu đồng.

Với kết luận này, đến nay, Công ty Hòa Phú vẫn chưa thu hồi hơn 2,2 tỉ đồng để nộp ngân sách.

Theo kết luận thanh tra hồi tháng 7-2021 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk về thanh tra thực hiện chức trách nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại Công ty Hòa Phú, ông Minh có sai phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp. Các sai phạm đó đến mức phải xử lý kỷ luật.

Mâu thuẫn nội bộ kéo dài

Công ty Hòa Phú trực thuộc và chịu sự điều hành của BQLKCN tỉnh Đắk Lắk. Thế nhưng, suốt thời gian dài giữa ông Đa Văn Minh và ông Phạm Văn Tịch thường xuyên để mất đoàn kết nội bộ kéo dài, theo kiểu “trên bảo dưới không nghe”.

Kết luận Thanh tra số 79 đã chỉ ra nhiều sai phạm xảy ra tại BQLKCN tỉnh Đắk Lắk.

Thanh tra kiến nghị đơn vị này khẩn trương khắc phục các hạn chế, tồn tại trên và làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức liên quan. Cụ thể, để xảy ra các sai phạm trên trách nhiệm thuộc về lãnh đạo BQLKCN, trực tiếp là trưởng ban (ông Phạm Văn Tịch) và các đơn vị tham mưu.

Cuối năm 2021, UBND tỉnh Đắk Lắk phê bình và yêu cầu ông Phạm Văn Tịch nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về những khuyết điểm, sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ và thi hành công vụ (từ 2019-2020).

Sau đó, BQLKCN tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu lấy ý kiến để làm cơ sở xem xét, lập quy trình xử lý kỷ luật ông Minh và ông Tịch. Kết quả, dưới 50% phiếu bầu thống nhất kiểm điểm, rút kinh nghiệm ông Tịch và trên 50% số phiếu đề nghị thi hành kỷ luật ông Minh.

Đầu 2022, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phê bình ông Phạm Văn Tịch liên quan đến xác định thực trạng 6.600 m2 cỏ trồng năm 2019 chết khô.

Theo VŨ LONG/ PLO

Link: https://plo.vn/tiep-tuc-phe-binh-truong-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-tinh-dak-lak-post689491.html


Bình luận của bạn

nhận xét