Gia Lai ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016

0
205

 

UBND tỉnh Gia Lai ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của ngành GD&ĐT.

Gia Lai ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016

Chỉ thị yêu cầu Sở GD&ĐT tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản GD&ĐT và Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tô chức quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 3131 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo với UBND tỉnh.

Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.

Loading...

Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh, sinh viên…

Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, phương thức thi, kiểm tra, đánh giá và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh. Có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các đơn vị trường học (cả trong và ngoài công lập)…

Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm về giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong học sinh, sinh viên. Tổ chức thực hiện nghiêm tức các Chỉ thị của UBND tỉnh về an ninh học đường, phòng, chống bạo lực học đường; về bảo đảm an toàn giao thông học đường…

Trong năm học 2015 – 2016, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng và bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng đồ chơi; hoàn thành việc xây dựng các phòng mầm non còn thiếu để hoàn thành mục tiêu phổ cập mầm non 5 tuổi cuối năm 2015.

Các sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016.

 

Lập Phương

Theo giaoducthoidai

Bình luận của bạn

nhận xét

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here