UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm, bố trí 12,3 tỷ đồng bảo trì hệ thống thoát nước trên tuyến Quốc lộ 27 (khu vực chợ Trung Hòa, huyện Cư Kuin), nhằm sớm khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ tại khu vực này.

Theo đó, công trình sửa chữa cấp bách hệ thống thoát nước đoạn Km 9+400 – Km 11+100, Quốc lộ 27, tỉnh Đắk Lắk gồm 2 hạng mục chủ yếu.

Khu vực chợ Trung Hòa, huyện Cư Kuin ngập cục bộ sau cơn mưa lớn

Cụ thể: xây dựng cống thoát nước ngang đường tại Km 9+415, nhằm chia một phần nước từ rãnh dọc bên trái tuyến sang rãnh dọc bên phải tuyến; kinh phí dự kiến 0,3 tỷ đồng.


Sửa chữa cống ngang và rãnh dẫn thuộc cửa xả tại Km 11+100 (T), chiều dài khoảng 1.000 m, bố trí các hố thu, hố thăm đổ tại chỗ; sửa chữa các đoạn rãnh dọc đã hư hỏng đoạn Km 10+500 – Km 11+100, bằng rãnh bê tông cốt thép lắp ghép, tại các vị trí qua nhà dân bố trí các tấm đan đậy; kinh phí dự kiến 12 tỷ đồng.

Loading...

Được biết, thời gian qua khu vực chợ Trung Hoà, huyện Cư Kuin thường xuyên bị ngập sau mỗi trận mưa, toàn bộ phần mặt đường bê tông nhựa ngập sâu trong nước khoảng 40 – 50 cm và kéo dài hàng giờ đồng hồ, thời gian và mức độ ngập nước có chiều hướng tăng lên qua các năm, gây mất an toàn giao thông, làm suy giảm chất lượng mặt đường đoạn tuyến, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Theo: Hồng Chuyên/ Báo Đắk Lắk

Link: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202112/de-nghi-bo-tri-tren-12-ty-dong-bao-tri-he-thong-thoat-nuoc-khu-vuc-cho-trung-hoa-huyen-cu-kuin-ff425d0/

Bình luận của bạn

nhận xét