Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk liên quan việc bố trí vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng QL26, QL27 và QL29.

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ VN tiếp tục tăng cường công tác duy tu, sửa chữa, đảm bảo êm thuận và an toàn giao thông các tuyến QL26, QL27 và QL29 (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT cho biết, 3 tuyến QL26, 27 và 29 được xác định là các tuyến đường bộ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng của các địa phương nói riêng, của vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên nói chung.

Bộ GTVT đã giao các đơn vị trực thuộc tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của các quốc lộ trên làm cơ sở xác định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Luật Đầu tư công.

Hiện nay, Bộ KH-ĐT đang xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Sau khi cấp có thẩm quyền ban hành, Bộ GTVT sẽ căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Loading...

“Thời gian trước mắt, Bộ GTVT sẽ giao Tổng cục Đường bộ VN tiếp tục tăng cường công tác duy tu, sửa chữa, đảm bảo êm thuận và an toàn giao thông các tuyến quốc lộ nêu trên”, Bộ GTVT cho biết.

 

Theo: Nam Hải

Báo Giao Thông

Bình luận của bạn

nhận xét